Mond dicht?

  • 0

Mond dicht?

Wat niet gezegd wordt. Maar ‘onder water’ wel speelt. 

Een overleg waarin we iets niet zeggen of niet durven te zeggen. Onze mond houden om allerlei redenen. Omdat het niet zo hoort. Niet af willen wijken van de rest. Geen onrust willen veroorzaken. Geen tijd in de agenda.

Als mensen met elkaar samen werken blijven gedachten en gevoelens vaak onbesproken. De één slikt het in, wat lichamelijk en mentaal gezien negatieve gevolgen heeft voor de slikker. De ander uit het op plekken waar het niet hoort, de spreekwoordelijke wandelgang. Met als gevolg dat er ‘over’ elkaar in plaats van ‘met’ elkaar gesproken wordt.

Wat onder water speelt en borrelt en komt er altijd een keer uit.
Je kunt het maar beter gelijk boven water krijgen. 

Tip: neem de tijd, onderzoek of alle twijfels, vragen of gevolgen besproken zijn. Zorg dat alles boven water komt, ook al is het pijnlijk of lastig. 

#moedigleiderschap#kwetsbaarheid#samenwerking#teamontwikkeling#verbinding#veiligheid#vertrouwen#onderstroom#vitaliteit#aandacht